Adem-, stem- en stottertherapie

Logopediepraktijk GoedGestemd is gevestigd in Medisch Centrum Parijsch en bij Adfys Paramedisch Centrum aan de Anthony van Lalainglaan. In de praktijk is er veel ervaring met het behandelen van stemproblemen, stotteren en ademklachten door stress, astma, COPD en hyperventilatie. Daarnaast kunnen ook mensen met articulatieproblemen, slikklachten en begeleiding na niet-aangeboren hersenletsel in de praktijk terecht.

Logopedie bij volwassenen

Bij logopedische problemen bij volwassenen moet u denken aan bijvoorbeeld de volgende klachten:

  • Een zwakke, hese of schorre stem
  • Vermoeidheid na het spreken
  • Hyperventilatie
  • Logopedie bij astma en COPD
  • Moeite hebben met de juiste uitspraak als Nederlands niet uw moedertaal is
  • Problemen met de vloeiendheid van de spraak, zoals stotteren en broddelen
  • Een afasie of dysartrie na niet-aangeboren hersenletsel
  • Problemen met slikken

Logopedie bij kinderen

  • Heesheid bij kinderen, al dan niet door verkeerd stemgebruik of stemmisbruik
  • Stotteren en broddelen. Hier kan een spraak- of taalprobleem aan ten grondslag liggen.

Logopedie & Kwaliteit

Visie Logopedie

Wij behandelen vanuit de visie dat iedere persoon uniek is en daarom een logopedie behandeling verdient die specifiek bij hem of haar past. Daarbij houden wij rekening met de mogelijkheden en capaciteiten van onze cliënten, zowel op mentaal, fysiek als emotioneel gebied.