VANUIT DE OVERHEID ZIJN ER OP 23 MAART NIEUWE MAATREGELEN GETROFFEN OMTRENT HET CORONA-VIRUS. LOGOPEDIEPRAKTIJKEN MOGEN GEEN MENSEN MEER ONTVANGEN, VANWEGE BESMETTINGSGEVAAR. WIJ WILLEN GRAAG DE ADVIEZEN VANUIT HET RIVM OPVOLGEN, MAAR WILLEN ALS PRAKTIJK OOK GOEDE ZORG BLIJVEN AANBIEDEN. DAAROM ZETTEN WIJ TELE-LOGOPEDIE IN, ZODAT ALLE BEHANDELINGEN TOCH DOOR KUNNEN GAAN. WIJ MAKEN HIERBIJ GEBRUIK VAN BEELDBELLEN TIJDENS DE BEHANDELING.

Logopediepraktijk GoedGestemd is in 2010 gestart in Zeist. Sinds augustus 2015 zijn wij gevestigd in gezondheidscentrum Binnenbos. In het gezondheidscentrum vindt u naast logopedie ook fysiotherapie, huisartsen, huidzorg en de apotheek. Daarnaast hebben we 2 dependances in de Tobiasschool en de Stuifheuvel.

Wij zijn een allround praktijk en behandelen alle logopedische problemen. Wij behandelen zowel kinderen als volwassenen.

Logopedie bij kinderen

Kinderen kunnen bij ons terecht voor problemen op de volgende gebieden:

 • Taal
 • Spraak
 • Slikken
 • mondmotoriek
 • Stem
 • Gehoor
 • Stotteren en broddelen.

Logopedie bij volwassenen

Volwassenen kunnen bij ons terecht voor problemen op de volgende gebieden:

 • Stem
 • Vermoeidheid na het spreken
 • Hyperventilatie
 • Logopedie bij astma en COPD
 • Uitspraak als Nederlands niet uw moedertaal is
 • Stotteren en broddelen
 • Afasie of dysartrie na niet-aangeboren hersenletsel
 • Slikken

Logopedie & Kwaliteit

Wij staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie)

Visie Logopedie

Wij behandelen vanuit de visie dat iedere persoon uniek is en daarom een logopedie behandeling verdient die specifiek bij hem of haar past. Daarbij houden wij rekening met de mogelijkheden en capaciteiten van onze cliënten, zowel op mentaal, fysiek als emotioneel gebied.