Starten met logopedie

Aanmelden
Als u zich wilt aanmelden voor logopedie, dan kunt u bellen of mailen. Er wordt dan gevraagd naar uw klacht en uw gegevens worden genoteerd. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt.

Verwijzing
Voor logopedie is er meestal een verwijzing nodig van uw huisarts, tandarts of specialist. Op de verwijzing dient ook de reden van verwijzing te staan.

Meenemen 1e afspraak

  • Verwijzing
  • Verzekeringspasje
  • Identiteitsbewijs

Zorgverzekering
Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekering en wordt volledig vergoed. Dit wordt rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekering. Bij volwassenen geldt er voor zorg in de basisverzekering wel een eigen risico.

De behandeling
Bij de eerste afspraak worden zoveel mogelijk gegevens verzameld over de logopedische klacht. Hoe lang bestaat de klacht, wanneer is deze begonnen en onder welke omstandigheden? Vervolgens wordt er onderzoek gedaan. In de logopediepraktijk zijn verschillende onderzoeksinstrumenten aanwezig. Er wordt een behandelplan gemaakt en dit wordt ook met u besproken. Ook wordt er besproken hoe lang de behandeling zal gaan duren. Vervolgens start de behandeling. Na iedere behandeling krijgt u oefeningen mee naar huis. Na de uitvoering van het behandelplan zal er een heronderzoek plaatsvinden. Er wordt dan bekeken in hoeverre de doelstellingen bereikt zijn en of er nog verdere behandeling nodig is.

Verhindering
Een afspraak afzeggen moet minimaal 24 uur van tevoren.

Tarieven
Het tarief dat vergoed wordt verschilt per zorgverzekering.

Bij logopedische zorg die niet vergoed wordt hanteren wij de volgende tarieven:

Anamnese en onderzoek na verwijzing          € 81,06
Eenmalig onderzoek                                                  € 81,06
Individuele zitting reguliere logopedie          € 40,53
Individuele zitting reguliere telelogopedie  € 40,53
Telefonische zitting                                                    € 20,27
Toeslag voor behandeling aan huis                  € 22,99
Toeslag voor behandeling in een instelling  € 22,99
Overleg met derden                                                  € 40,53
Verslaglegging aan derden                                    € 40,53

Wat kunt u doen bij klachten?
Indien u klachten heeft over het handelen van de logopedist (of het nalaten daarvan), waarbij u als patiënt / cliënt nadelige gevolgen ondervindt, kunt u een klacht indienen. Deze praktijk hanteert de klachtenregeling op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector en is aangesloten bij de klachtencommissie van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie). De beroepscode voor de logopedist vormt de basis voor deze klachtenregeling. Voor meer informatie over de klachtenregeling, kunt u kijken op de website van de NVLF: www.nvlf.nl Uiteraard stellen wij het zeer op prijs als u uw klacht in eerste instantie met uw logopedist bespreekt.